W ramach współpracy z Kopalnia FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w październiku 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Wypracowanie narzędzi systematyzujących pracę” oraz 8-godzinne szkolenie „Wywieranie wpływu i sztuka przekonywania”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.