W ramach współpracy z firmą Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w kwietniu 2016 roku 16-godzinne szkolenie „Strategic planning in practice”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w języku angielskim w formie praktycznego warsztatu.