W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w czerwcu 2020 roku zrealizowaliśmy szkolenie "Obsługa Klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego Klienta, zasady bezpieczeństwa, standardy profesjonalnej obsługi Klienta, równości płci i niedyskryminacji w obsłudze". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w których uczestnicy aktywnie brali udział. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2020 roku zrealizowaliśmy 8 godzinny warsztat "Dialog motywujący", natomiast w listopadzie 2022 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 8-godzinne szkolenia "Komunikacja". Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.