W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach w czerwcu 2020 roku zrealizowaliśmy szkolenie "Obsługa Klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego Klienta, zasady bezpieczeństwa, standardy profesjonalnej obsugi Klienta, równości płci i niedyskryminacji w obsłudze". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w których uczestnicy aktywnie brali udział.