W ramach współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. w Katowicach w czerwcu 2020 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Skuteczny Menedżer". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W lipcu 2020 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie "First Time Manager", które zostało przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji. W ramach dalszej współpracy w październiku 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Zarządzanie strategiczne", w styczniu 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie "Zarządzanie zmianą", natomiast w lutym 2021 roku zrealizowaliśmy również 8-godzinne szkolenie "Coaching Managerski".