W ramach współpracy z firmą Groclin S.A. przeprowadziliśmy w Użgorodzie oraz okolicznych miejscowościach badania rynku pracy. Przeprowadzone przez naszych ekspertów badania miały za zadanie wykazanie czy w badanym regionie znajduje się odpowiedni potencjał Zasobów Ludzkich.