W ramach współpracy z firmą Grufigo Marcin Gołębiowski we wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem Rozproszonym”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.