Przeprowadziliśmy dla firmy Hewlett Packard blisko 90 dni szkoleniowych w czterech obszarach. Pierwszy z tych obszarów dotyczył sprzedaży, a efektem szkoleń było wypracowanie standardu sprzedaży mocno związane z technikami sprzedażowymi i ich dalszym doskonaleniem oraz wzrostem wyników sprzedażowych poprzez cykle szkoleń związanych ze sprzedażą wiązaną i uzupełniającą. Łącznie w kilkudziesięciu dniach szkoleń wzięło udział ok. 475 uczestników. Drugim obszarem związanym z tym projektem była obsługa klienta, tj. rozmowy telefoniczne, wypracowanie standardów obsługi oraz profesjonalne podejście do klienta. W tym zakresie zostało przeszkolone 75 osób. Trzeci obszar, w którym mieliśmy okazję realizować cykle szkoleniowe, to negocjacje. W trakcie warsztatów uczestnicy wypracowywali modele prowadzenia negocjacji sprzedażowych, negocjacji z klientem itp. Ostatni obszar, to szereg szkoleń w zakresie zamówień publicznych.
Łącznie w całym projekcie wzięło udział ponad 700 pracowników parterów handlowych firmy Hewlett Packard.