W ramach współpracy z firmą Holografia Polska S.C. w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „5S – stworzenie i utrzymanie zorganizowanego miejsca pracy” oraz 8-godzinne szkolenie „Zadbaj o maszyny – TPM”. W ramach dalszej współpracy w lipcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczny Menedżer – zarządzanie zasobami ludzkimi”, natomiast w sierpniu 2018 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Negocjacje biznesowe” oraz 16-godzinne szkolenie „Sprzedaż B2B”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.