W ramacch współpracy z firmą HUF Polska Sp. z o.o. w październiku 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie zespołem rozproszonym”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.