W ramach współpracy z firmą Impag Chemicals Poland Sp. z o.o. w marcu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Team Building”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w którym uczestnicy aktywnie brali udział. W ramach dalszej współpracy w marcu i kwietniu 2021 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia "Efektywność osobista, zarządzanie czasem i zadaniami", "Challenger - warsztaty dla handlowców", "Nowoczesne techniki obsługi klientów, komunikacja z klientami, komunikacja nastawiona na współpracę" natomiast w październiku 2023 roku zrealizowaliśmy 16-godzinny szkolenie "Team Building". Szkolenia zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą dedykowanej platformy komunikacji.