W ramach współpracy z firmą Impag Chemicals Poland Sp. z o.o. w marcu 2020 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Team Building”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w którym uczestnicy aktywnie brali udział.