W ramach współpracy z firmą INVENA S.A. w sierpniu 2020 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Storytelling w sprzedaży". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział.