W marcu 2014 r. zrealizowaliśmy szkolenie dla pracowników działu sprzedaży z tematu: prezentacja handlowa. Nadrzędnym celem szkolenia był rozwój umiejętności tworzenia i prowadzenie prezentacji, a w konsekwencji zwiększenie efektywności sprzedaży.