W ramach współpracy z Katowickim Centrum Onkologii w okresie od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń „Radzenie sobie ze stresem i praca pod presją” dla 235 pracowników personelu medycznego w podziale na 23 grupy. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzane w formie praktycznych warsztatów. W ramach dalszej współpracy w sierpniu 2022 roku zrealizowaliśmy dla trzech grup pracowników 7-godzinne szkolenia "Ergonomia pracy administracyjno-biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy", które również zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.