W ramach współpracy z firmą KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku zrealizowaliśmy dla czterech grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Konsultacje społeczne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi”. Kolejnym szkoleniem, zrealizowanym w grudniu 2019 roku było „Mapowanie procesów i optymalizacja”, które liczyło 16 godzin. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.