W ramach współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w październiku i grudniu 2018 roku zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 16-godzinne szkolenia „Skuteczna i efektywna komunikacja”. Szkolenia zostały i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Asertywność i obrona przed manipulacjami”, natomiast w czerwcu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Praca z trudnym partnerem, negocjacje, wywieranie wpływu, stawianie granic”.