MENTORING BIZNESOWY I MENTORING OSOBISTY

Praca z mentorem pozwala oszczędzić mnóstwo czasu, zminimalizować ryzyko biznesowe oraz ominąć wiele pułapek, gdyż podejmowane decyzje biznesowe możesz skonsultować z osobą bardziej doświadczoną życiowo i biznesowo. 

Sesja mentoringu pozwala na znaczne rozszerzenie perspektywy poprzez skorzystanie z doświadczenia oraz rozległej wiedzy biznesowej mentora, popartej latami praktyki oraz umiejętnościami miękkimi. Mentor pomoże Ci ustalić cele, kierunek rozwoju oraz sposób ich osiągania.
 


 

PRACA Z MENTOREM

Korzystając z usługi mentoringu biznesowego Brainstorm Group uzyskasz wsparcie mentora, który dzieląc się doświadczeniem wesprze Cię w codziennej pracy, dzięki czemu osiągniesz lepsze rezultaty w krótszym czasie.
Mentor biznesowy dzieli się swoim doświadczeniem i podpowiada w jaki sposób inni rozwiązują podobne problemy. Nie narzuca jednak rozwiązań, a jedynie wspiera i pomaga mentee (uczniowi) nauczyć się podejmowania własnych decyzji i znajdować własne rozwiązania. Mentor pomoże Ci także utrzymać konsekwencję i determinację w realizacji celów. Są to umiejętności, których nie wyniesie się ze zwykłego szkolenia, czy książek. 

DLA KOGO?

Z usługi mentoringu skorzystać mogą: właściciele firm, członkowie zarządu, kadra zarządzająca oraz osoby zarządzające instytucjami publicznymi. Usługa skierowana jest do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w postaci dzielenia się bogatym doświadczeniem życiowym i zawodowym.

KORZYŚCI MENTORINGU

    • indywidualne podejście
    • nowa wiedza i niezbędne kwalifikacje
    • efektywna nauka i szybszy rozwój kompetencji
    • większe zaangażowanie
    • zdefiniowanie i realizacja celów zawodowych
    • zbudowanie wiary w siebie
    • podejmowanie przeanalizowanych decyzji

ILE TRWA SESJA?

Mentoring prowadzony jest w sesjach czasowych od 1,5 godziny do 4 godzin w zależności od obszaru tematycznego, w którym jest udzielany.

WYBIERZ SWOJEGO MENTORA

Jako mentorów dedykujemy najlepszych ekspertów o bogatym doświadczeniu zawodowym, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy menedżerskiej, trenerskiej, coachingowej i mentorskiej. Nasi mentorzy pomagają również w tworzeniu programów mentoringowych organizacji oraz w tworzeniu programu Reverse mentoringu.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE:


doradztwo@brainstorm.biz.pl