MENTORING BIZNESOWYUsługę mentoringu kierujemy dla Kadry Zarządzającej, Zarządów, oraz Właścicieli Firm. Usługa skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby nieingerującego w podejmowane decyzje wsparcia w postaci dzielenia się bogatym doświadczeniem w zarządzanie firmą.

Mentoring prowadzony jest w sesjach czasowych od 1,5 godziny do 4 godzin w zależności od obszaru tematycznego, w którym jest udzielany.

Jako mentorów dedykujemy najlepszych ekspertów o bogatym doświadczeniu zawodowym, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy menedżerskiej, trenerskiej, coachingowej i mentorskiej. Nasi mentorzy pomagają również w tworzeniu programów mentoringowych organizacji oraz w tworzeniu programu Reverse mentoringu.