W ramach współpracy z Miejskim Zakładem Komunalnym w Leżajsku we wrześniu 2019 roku przeprowadziliśmy audyt organizacyjny obszaru Dyrektora Finansowego oraz pozostałych działów firmy. Celem audytu było opisanie stanu obecnego firmy w zakresie funkcjonowania działu finansowego, identyfikacja i analiza istniejących i potencjalnych problemów, identyfikacja kluczowych etapów i wąskich gardeł w procesach funkcjonalnych, zidentyfikowanie możliwości optymalizacji procesów, migawkowa analiza kompetencji pracowników (wiedza, umiejętności, przekonania), określenie możliwości usprawnień lub zmian mających na celu poprawę efektywności całego przedsiębiorstwa. W ramach dalszej współpracy, w okresie od maja do czerwca 2020 roku, przeprowadziliśmy cykl szkoleń obejmujący: Akademię Menedżera dedykowaną dla Zarządu firmy, First Time Manager, Skuteczny Menedżer - dla grupy kierowników i specjalistów działów, Efektywność osobista oraz Obsługa trudnego Klienta - dla pracowników centrali. Wszystkie szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów z elementami case study odnoszącymi się do realnych sytuacji zawodowych uczestników. Dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w czerwcu i październiku 2021 r. zrealizowaliśmy również 40-godzinne szkolenia "Nowoczesne technologie i narzędzia cyfrowe w kontakcie z klientem, komunikacji zespołowej i organizacji pracy na odległość". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie warsztatowej.