W listopadzie 2012 roku zrealizowaliśmy jednodniowe szkolenie dla 26 pracowników instytucji w tematach: zarządzanie i radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacyjne oraz elementy asertywności. Szkolenie było realizowane jako praktyczny warsztat.