W ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie w lutym 2020 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Sprawna komunikacja w funduszach unijnych”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.