W ramach współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii we wrześniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie projektami – przegląd zwinnych metodyk”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.