W ramach współpracy z firmą Nałęczów Zdrój S.A. w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Współpraca i efektywna komunikacja”, skierowane do Kadry Menedżerskiej firmy. Szkolenie przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy w formie praktycznego warsztatu. Kolejnym etapem wzmacniania kompetencji zespołu menedżerskiego jest rozpoczęty w październiku 2020 roku projekt rozwojowy dla Dyrektorów firmy. Pierwszym działaniem była realizacja 24-godzinnego szkolenia "Coaching Managerski oraz elementy mentoringu w efektywnym zarządzaniu Zespołem Challengerów", obecnie jesteśmy w trakcie realizacji indywidualnych sesji coachingowych.