W ramach współpracy z Nałęczów Zdrój S.A. w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Współpraca i efektywna komunikacja”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.