W ramach współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w czerwcu 2020 r. oraz w lipcu i sierpniu 2021 r. przeprowadziliśmy warsztaty dla Mentee. Warsztat w 2020 r. został przeprowadzony w wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji, natomiast warsztaty w 2021 roku zostały przygotowane i przeprowadzone w formule stacjonarnej. W ramach dalszej współpracy we wrześniu 2021 r. przeprowadziliśmy indywidualne konsultacje, we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. przeprowadziliśmy szkolenia "Silny i inspirujący HR w czasach VUCA",  marcu zrealizowaliśmy dla dwóch grup pracowników 7-godzinne szkolenia "Pomoc publiczna oraz instrumenty wsparcia dla inwestorów", w lipcu 2022 r. przeprowadziliśmy grę szkoleniową w zakresie rozwijania kompetencji menedżerskich w ramach Programu Mentoringu Biznesowego natomiast w kwietniu 2023 r. ponownie zrealizowaliśmy 7-godzinne szkolenie "Warsztaty dla Mentee".