W ramach współpracy z firmą Pfleiderer Polska Sp. z o.o. w październiku 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Efektywność osobista”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.