W ramach współpracy z firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. we wrześniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „First Time Manager”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.