W ramach współpracy z firmą PHU BEST Centrum Języków Obcych – Dariusz Wiśniewski w lutym 2018 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.