W ramach współpracy z PKM Tychy Sp. z o.o. w grudniu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie czasem”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.