W ramach współpracy z firmą Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. w marcu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Techniki negocjacyjne i nowoczesne metody sprzedaży”. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2017 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Prezentacje i wystąpienia publiczne”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów w trakcie których uczestnicy aktywnie brali udział.