W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w okresie od maja 2020 roku do października 2021 roku zrealizowaliśmy dla studentów następujące szkolenia:
- Modele biznesowe
- Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
- Komunikacja interpersonalna - mowa ciała
- Zasady komunkacji biznesowej: bezpośredniej, telefonicznej, mailowej
- Biznes plan
- Personal branding - budowanie wizerunku w sytuacjach biznesowych
- Zarządzanie sobą w czasie
- Rozmowa z Inwestorami
- Symulacja budowy firmy
- Efektywność osobista
- Jak budować konstruktywne relacje w miejscu pracy?
- Skuteczne spocoby na automotywację
- Autoprezentacja i savoir vivre w sytuacjach biznesowych
- Obsługa trudnego Klienta
- Modele biznesowe

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone w wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji.

W ramach dalszej współpracy w lipcu 2022 roku zrealizowaliśmy dla pracowników administracyjnych Uczelni 8-godzinne szkolenie "Wielozadaniowość i zarządzanie czasem". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.