W ramach współpracy z Politechniką Warszawską w okresie od maja do września do grudnia 2020 roku zrealizowaliśmy następujące szkolenia:
- Modele biznesowe,
- Podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- Komunikacja interpersonalna - mowa ciała,
- Zasady komunkacji biznesowej: bezpośredniej, telefonicznej, mailowej,
- Biznes plan,
- Personal branding - budowanie wizerunku w sytuacjach biznesowych,
- Zarządzanie sobą w czasie,
- Rozmowa z Inwestorami, 
- Symulacja budowy firmy,
- Efektywność osobista,
- Jak budować konstruktywne relacje w miejscu pracy?

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone w wersji zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji.