W ramach współpracy z Polkomtel Sp. z o.o. w 2010 r. zrealizowaliśmy program szkoleń miękkich z zakresu organizacji pracy i zarządzania sobą w czasie. Szkolenie zrealizowane było dla asystentek. Ich celem było nabycie umiejętności bieżącego monitorowania swoich działań, ich planowania i celowania a także zarządzania budżetem czasu. Dzięki szkoleniu pracownicy nauczyli się w jaki sposób skutecznie zarządzać swoim czasem tak, aby osiągali coraz lepsze wyniki przy coraz większym poziomie motywacji. Nabyte umiejętności przyczyniły się do wzrostu efektywności ich pracy.