W ramach współpracy z firmą Gamrat S.A. zrealizowaliśmy w lutym 2016 roku dla dwóch grup 8-godzinne szkolenia „Sprzedaż”. Szkolenia były przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu, w trakcie którego uczestnicy aktywnie brali udział.