W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy 24-godzinne szkolenie „Efektywna komunikacja i współpraca z beneficjentami Programu LIFE”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.