W ramach współpracy z firmą ACTIV-NET Sp. z o.o. w grudniu 2017 roku zrealizowaliśmy 36-godzinny kurs „Certyfikowany Trener Biznesu”. Kurs został przygotowany i przeprowadzony w formie praktycznego warsztatu.