W ramach współpracy z Firmą „Adam” Adam Ziętek w listopadzie 2017 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Skuteczna Sprzedaż”, szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W grudniu 2017 roku i styczniu 2018 roku dla pracowników firmy „Adam” zrealizowaliśmy 48-godzinne szkolenie „Akademia Młodego Menedżera”. W okresie od stycznia do marca 2019 roku zrealizowaliśmy cykl indywidualnych sesji coachingowych, również w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie”. W ramach dalszej współpracy w maju i czerwcu 2020 roku zrealizowaliśmy doradztwo w zakresie Lean Management oraz przeprowadziliśmy 24-godzniny Coaching sprzedażowy, w sierpniu 2020 roku zrealizowaliśmy 24-godzinną „Akademię Efektywnego Pracownika", natomiast w okresie od kwietnia 2022 roku do czerwca 2022 roku ponownie zrealizowaliśmy cykl szkoleń w ramach "Akademii Lidera."