W ramach współpracy z firmą Adient Seating Poland Sp. z o.o. w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja pracy i zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.