W ramach współpracy z firmą Advanced Technology Machines Sp. z o.o. Sp.k. w kwietniu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Skuteczny menedżer – zarządzanie zasobami ludzkimi”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Mapowanie procesów produkcyjnych VSM”.