ALBEA POLAND Sp. z o.o.

Nasza współpraca z firmą Albea Poland Sp. z o.o. rozpoczęła się w czerwcu 2012 roku, wówczas zrealizowaliśmy dla pracowników Albea cykl warsztatów z zakresu Zarządzania projektami (łącznie 6 dni szkoleniowych.)

Kolejnym działaniem był dwudniowy warsztat z zakresu Rozwiązywania sytuacji trudnych w lutym 2013 roku.

Oba projekt zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój Kadr Albea Poland Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.