W ramach współpracy z firmą ALK-Abelló Poland Sp. z o.o. w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Teambuilding, HBDI, Ensize”. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o metodologię HBDI i zostało przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w marcu 2023 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie "Trening kreatywności". Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie zdalnej za pomocy platformy komunikacyjnej Zoom.