Aluprof S.A.

W ramach współpracy z firmą Aluprof zrealizowaliśmy dwa dni szkoleniowe z Autoprezentacji. Szkolenie było dedykowane pracownikom z działów rozwoju produktów oraz marketingu. Dzięki niemu pracownicy nie tylko usystematyzowali dotychczasową wiedzę, ale i również poszerzyli ją z zakresu autoprezentacji oraz prezentacji produktów firmy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się również jak skutecznie panować nad stresem oraz negatywnymi emocjami, aby prezentacje wzbudzały w odbiorcach jak największe zainteresowanie.