W ramach współpracy z firmą Ammeraal Beltech Sp. z o.o. w styczniu 2019 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Rozmowy oceniające”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.