W ramach współpracy z firmą „Antolin Silesia Sp. z o.o.” w październiku 2016 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Zarządzanie stresem, emocjami i czasem”,  w listopadzie 2019 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne szkolenie „Team building – współpraca i komunikacja w zespole”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznego warsztatu. W ramach dalszej współpracy w lipcu 2020 roku zrealizowaliśmy 14-godzinne szkolenie "Frist Time Manager". Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy komunikacji.