W ramach współpracy z Arena Media Communications Sp. z o. o. zrealizowaliśmy w sierpniu 2015 roku 8 godzinne szkolenie – Efektywność zespołowa i indywidualna. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dwóch trenerów w formie praktycznego warsztatu.