W ramach współpracy z firmą Argo-Hytos Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w 2013 roku szkolenie z zakresu warsztatów moderowanych.