Nasza współpraca z Agencjami Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmowała jednostki z terenu 5 województw i dotyczyła podnoszenia kompetencji pracowników. Oddziały ARiMR które z nami współpracowały to:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Lubelski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Gdańsk

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Dolnośląski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Podlaski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Małopolski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Łódzki

W roku 2011 odbył się cykl szkoleń dla łącznej liczby 63 pracowników ARiMR w Podkarpackim Oddziale Regionalnym z tematu „Mobbing i Równouprawnienie w pracy”.  W roku 2014 odbyło się szkolenie dla  40 pracowników z zakresu  „Efektywna praca w zespole, komunikacja wewnętrzna”.

W 2013 roku współpracowaliśmy  z ARiMR Oddział Lubelski w obszarze podniesienia kompetencji 56 pracowników z zakresu „Zarządzanie i delegowanie zadań”, natomiast w czerwcu 2022 r. zrealizowaliśmy dla grupy 42 pracowników szkolenie "Weryfikacja kosztorysów – różnice i zasady ich oceny w przypadku kosztorysu uproszczonego i szczegółowego oraz kosztorys powykonawczy w rozliczaniu inwestycji".

Pracownicy ARiMR w Gdańsku współpracowali z Nami w obszarze obejmującym tematykę „Radzenie sobie ze stresem” w cyklu trzech jednodniowych szkoleń.

W Dolnośląskim Oddziale ARiMR zrealizowany został projekt mający na celu podniesienie kompetencji pracowników w temacie „Przeciwdziałanie zjawiskom korupcyjnym w strukturach ARiMR” .

W ARiMR Oddział Podlaski zrealizowaliśmy projekty szkoleniowe o następującej tematyce: „Komunikacja interpersonalna i obsługa beneficjenta” oraz „Kierowanie zespołem” . Projekt „Kierowanie zespołem” obejmował warsztaty dla kadry menedżerskiej .

W ARiMR Oddział Pomorski zrealizowaliśmy 16 godzinne szkolenie o tematyce: „Zamówienia Publiczne od A do Z”.

W ARiMR Oddział Małopolski zrealizowaliśmy dla 2 grup 16 godzinne szkolenia o tematyce: „Efektywny przywódca w administracji. Wizerunek Szefa-urzędnika i jego wpływ na ocenę przywództwa”, 8 i 16 godzinne szkolenia „Prawo Pracy”oraz 8-godzinne szkolenie „Akta osobowe i ochrona danych osobowych”.

W ARiMR Oddział Łódzki zrealizowaliśmy w maju 2018 roku 16 godzinne szkolenie”Wizerunek i etyka urzędnika, dobre praktyki obsługi beneficjenta, radzenie sobie z trudnym beneficjentem.

Łącznie przeprowadziliśmy 37 dni szkoleniowych dla ok. 380 pracowników współpracujących z nami Oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce.