W ramach współpracy z firmą Armatura Kraków S.A. zrealizowaliśmy w czerwcu 2014 szkolenie dla pracowników działu sprzedaży z tematu Prowadzenie profesjonalnej prezentacji. Szkolenia były prowadzone w podziale na trzy grupy szkoleniowe metodą interaktywnego warsztatu. Głównym celem szkolenia był rozwój umiejętności tworzenia i prowadzenia prezentacji, co w konsekwencji ma zwiększyć efektywność sprzedaży.