W roku 2007 zrealizowaliśmy szkolenie z obsługi trudnego klienta. Dwudniowe szkolenie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb szkoleniowych w formie wywiadów pogłębionych. Szkolenia zrealizowane zostały w dwóch grupach i były prowadzone metodą warsztatową przez dwóch trenerów w każdej grupie. 1,5 miesiąca po zakończonych szkoleniach odbyły się  indywidualne sesje follow – up.