W ramach współpracy z Auchan Polska Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w czerwcu 2015 roku 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie przez cele”. W ramach dalszej współpracy w czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Budowanie zespołu oraz zarządzanie pokoleniem Y”. Szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów.