W ramach współpracy z firmą Autopartner zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla menedżerów oddziałów i menedżerów regionalnych. Przygotowaliśmy także standard zarządzania dla całej firmy Autopartner. Szkolenia były częścią projektu doradczego, który miał na celu zwiększenie efektywności działania oddziałów.
Projekt składał się z:
– Szkolenia z funkcji menedżerskich
– Warsztatu, na którym zostały wypracowane tablice odpraw menedżerskich
– Warsztatu, na którym został wypracowany tzw. zeszyt aktywności
– Szkolenia z przeprowadzania odpraw menedżerskich
– Szkolenia z prowadzenia indywidualnych rozmów planująco – podsumowujących
– Szkolenia z analizy danych
– Coachingów wdrożeniowych
Całość projektu oparta była na zmianie zachowań rutynowych w funkcjonowaniu dyrektorów regionalnych i kierowników oddziałów. Projekt zaczął się pilotażem w województwie śląskim, a zakończył wdrożeniem ogólnopolskim.