W ramach współpracy z firmą Autoneum Poland Sp. z o.o. w marcu 2019 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Organizacja  pracy  i zarządzanie  sobą  w  czasie”. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w formie praktycznego warsztatu.