W ramach współpracy z firmą AXA Assistance w okresie od października 2017 roku do lutego 2018 roku zrealizowaliśmy cykliczne warsztaty mające na celu wypracowanie projektów do pracy. W grudniu 2017 r. zrealizowaliśmy także 16-godzinne szkolenie „Zarządzanie Zespołem”, w lutym 2018 roku zrealizowaliśmy 16-godzinne szkolenie „Podstawy Zarządzania Projektami”, w kwietniu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenie „Techniki radzenia sobie z trudnym Klientem”, w maju i czerwcu 2018 roku zrealizowaliśmy 8-godzinne szkolenia „Efektywna komunikacja i asertywność” oraz dla trzech grup szkolenia „Obsługa trudnego klienta”, w październiku 2018 roku przeprowadziliśmy 8-godzinne doradztwo projektowe, natomiast w okresie od listopada 2018 roku do kwietnia 2019 roku zrealizowaliśmy 96-godzinny cykl szkoleń w ramach projektu „Talent Management Program”.