Bank BGŻ

W okresie od sierpnia 2012 roku do marca 2013 zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl indywidualnych coachingów dla 424 pracowników Bank BGŻ w ramach projektu „Po pierwsze klient – w drodze do realizacji wysokiej jakości obsługi w banku BGŻ S.A” Tematem przewodnim coachingów było uświadomienie różnic międzypokoleniowych, wzmocnienie efektywności komunikacyjnej z współpracownikami i zbudowanie potencjału mentoringowego. Projekt realizowany był w ponad 120 oddziałach Banku w całej Polsce, przez 14 trenerów Brainstorm. Obejmował całościową obsługę logistyczną związaną z przeprowadzeniem diagnozy, planowaniem harmonogramów sesji i ustalaniem terminów z poszczególnymi osobami. Beneficjentami projektu byli pracownicy różnych szczebli Banku, w tym kadra zarządzająca. W lipcu, październiku i listopadzie 2014 roku przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników Banku z zakresu „Zarządzania Zmianą”. W ramach dalszej współpracy w kwietniu 2015 roku zrealizowaliśmy szkolenie "Komunikacja i współpraca w zmianie".