Szkolenia i Coachingi dla Banku BGŻ - Projekt Brainstorm Group

Okres realizacji: Sierpień 2012 - Marzec 2013, z kontynuacją w latach 2014-2015

Brainstorm Group z sukcesem przeprowadził projekt szkolenia i coachingi dla Banku BGŻ, skupiając się na podniesieniu jakości obsługi klienta i wzmocnieniu komunikacji wśród pracowników banku. Projekt szkolenia i coachingi obejmował serię indywidualnych sesji oraz szkolenia grupowe.

Główne działania projektowe:

1. Coachingi indywidualne dla pracowników Banku BGŻ:
- Realizacja cyklu coachingów indywidualnych dla 424 pracowników, skoncentrowanych na rozwoju kompetencji komunikacyjnych i mentoringowych.
- Projekt coachingów odbywał się w ponad 120 oddziałach banku w całej Polsce.

2. Szkolenia z zarządzania zmianą:
- Organizacja szkoleń na temat "Zarządzania Zmianą" dla pracowników banku w 2014 roku.
- Dodatkowe szkolenie "Komunikacja i współpraca w zmianie" zrealizowane w 2015 roku.

Rezultaty:

Projekt szkolenia i coachingi dla Banku BGŻ przyczynił się do znacznego wzrostu umiejętności menedżerskich i komunikacyjnych wśród pracowników. Szkolenia i coachingi doprowadziły do lepszej jakości obsługi klienta i efektywniejszego zarządzania zmianą wewnątrz organizacji.

Podsumowanie:

Brainstorm Group, dzięki doświadczeniu w dziedzinie szkoleń i coachingów, efektywnie wspiera rozwój pracowników i zarządzanie zmianą w organizacjach. Nasza współpraca z Bankiem BGŻ jest dowodem na efektywność naszych szkoleń i coachingów w kształtowaniu umiejętności pracowników i przyczynianiu się do rozwoju całej firmy.